Hanko 1941 – Finding the Fallen of the Second World War Battles of the Hanko Front

The scarred landscapes of the Second World War battlefields of the Hanko front still bear witness of the horrors and all engulfing, destructive power of war. The memory of the battles is visible from the air, on the ground surface and below it, deep underground. Here an unknown number of fallen soldiers still lay forever missed by family and relatives far away.

Every soldier despite of nationality deserves a name and a decent grave.

The Hanko 1941 project locates, documents and researches the battlegrounds in order to find remains of the fallen and identify the remains. The multidisciplinary research work is done following strict scientific and ethic guidelines and in close co-operation with the Embassy of the Russian Federation in Finland.

The main objective is to give the fallen soldiers a decent grave were they can be remembered and bring closure to relatives of the fallen. So far eight soldiers who died in the battles of the Hanko front have been found by the project. Seven of these were reburied at the Russian war cemetery in Täcktom in September 2019.

The destructive battles on the Hanko front between Finland, Nazi Germany and the Soviet ended on the 2nd of December 1941. Much time has passed since the guns fell silent and it is now possible to study the conflict objectively, from both sides of the front. By combining art, pedagogic work and scientific conflict archaeology research the Hanko 1941 project communicates war history in an objective especially to the young and on both sides of the state border.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry –
Etsintätyön yleisiä ohjeita

Yleistä etsinnöistä
– Etsintäkohteiden tiedustelu maastossa on luvallista, kuten yleensä muukin liikkuminen.
– Kaivaminen ja jäänteisiin kajoaminen on aina luvanvaraista.
– Etsintätyö ei ole sotaromun keräämistä, materiaali on puolustusvoimien omaisuutta (Sotamuseo).
– Kaatuneiden jäänteitä on käsiteltävä kunnioittavasti, luukuvia ei julkaista.
– Kaikki tunnistamista edistävä esineistö on otettava talteen.

Etsinnät Suomessa
– Kohteena voivat olla suomalaiset kentälle jääneet tai neuvostosotilaat.
– Kaikista etsinnöistä on lähetettävä suunnitelma Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle (mitä
etsitään, missä, milloin, etsintään osallistuvat, johtaja, yhteystiedot, etsintäkohteen karttatiedot
MML:n maastokartalla).
– Etsinnät (kaivaminen) edellyttävät aina maanomistajan lupaa.
– Yhdistys lähettää suunnitelmat ao. maakuntamuseolle, poliisille ja tarvittaessa rajavartiostolle.
– Yhdistys hankkii luvat Metsähallituksen ja isompien metsäyhtiöiden omistamille alueille, muista
maanomistajien luvista vastaavat etsintäryhmät.
– Em. lupa- ja lausuntoprosessit kestävät noin neljä viikkoa.
– Räjähtävä materiaali on merkittävä ja ilmoitettava poliisille (puolustusvoimat raivaa).
– Löytyneet jäänteet tunnisteineen luovutetaan yhdistykselle, joka vastaa tunnistamis- ja
hautaamistoimenpiteistä.
– Kohdemaastot, joissa kaivamista on tehty, ennallistetaan.
– Kaikista maanomistajille aiheutuneista vahingoista vastaavat etsintäryhmät.
– Neuvostosotilaiden etsintä ja kaivaminen perustuvat Suomen ja Venäjän väliseen
valtiopimukseen vuodelta 1992 https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920095.
– Jäänteiden kaivaminen ja siirtäminen edellyttävät aina venäläisosapuolen (Venäjän suurlähetystön) hyväksyntää.
– Lupa- ja sopimusasioiden käsittelyn hoitaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.